Attach Wojskowi II Rp: J Zef Beck, Jan Kowalewski, Boles Aw Wieniawa-D Ugoszowski, Ignacy Matuszewski, Stefan Frankowski, W Adys Aw Steblik Source Wikipedia

ISBN: 9781231862100

Published: August 2nd 2011

Paperback

46 pages


Description

Attach Wojskowi II Rp: J Zef Beck, Jan Kowalewski, Boles Aw Wieniawa-D Ugoszowski, Ignacy Matuszewski, Stefan Frankowski, W Adys Aw Steblik  by  Source Wikipedia

Attach Wojskowi II Rp: J Zef Beck, Jan Kowalewski, Boles Aw Wieniawa-D Ugoszowski, Ignacy Matuszewski, Stefan Frankowski, W Adys Aw Steblik by Source Wikipedia
August 2nd 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 46 pages | ISBN: 9781231862100 | 8.24 Mb

?r d?o: Wikipedia. Strony: 44. Rozdzia?y: J zef Beck, Jan Kowalewski, Boles?aw Wieniawa-D?ugoszowski, Ignacy Matuszewski, Stefan Frankowski, W?adys?aw Steblik, Bronis?aw Regulski, Jerzy Grobicki, Wac?aw J?drzejewicz, Romuald Wolikowski, MarianMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 44. Rozdzia?y: J zef Beck, Jan Kowalewski, Boles?aw Wieniawa-D?ugoszowski, Ignacy Matuszewski, Stefan Frankowski, W?adys?aw Steblik, Bronis?aw Regulski, Jerzy Grobicki, Wac?aw J?drzejewicz, Romuald Wolikowski, Marian Romeyko, Tadeusz Kobyla?ski, Aleksander Myszkowski, Antoni Durski-Trzaska, Stefan Brzeszczy?ski, Wojciech Fyda, Mateusz I?ycki, Andrzej Czerwi?ski, Plac wki dyplomatyczne Wojska Polskiego II RP, Mieczys?aw Starzy?ski, Emil Prochaska, Zygmunt Brynk, W?odzimierz Ludwig, Juliusz Kleeberg, Stanis?aw Edward Grodzki, Antoni Szyma?ski, Witold Dzier?ykraj-Morawski, Wiktor Drymmer, Mieczys?aw Wy?e?-?cie?y?ski, Jerzy Ferek-B?eszy?ski, Tadeusz Schaetzel, Leon Mitkiewicz-?o tek, Aleksander K?dzior, Mieczys?aw Po?erski, Attach, Henryk Floyar-Rajchman, Jerzy Potocki, Zygmunt Wejchan.

Fragment: (ur. 4 pa?dziernika 1894 w Warszawie, zm. 5 czerwca 1944 w St?ne?ti) - polski polityk, dyplomata, bliski wsp pracownik J zefa Pi?sudskiego, pu?kownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego. Cz?onek POW, w latach 1914-1917 ?o?nierz Legion w Polskich i adiutant J zefa Pi?sudskiego. Attach wojskowy RP w Pary?u i Brukseli w okresie 1922-1923. W latach 1924-1925 by? s?uchaczem rocznego Kursu Doszkolenia w Wy?szej Szkole Wojennej w Warszawie.

Z dniem 15 pa?dziernika 1925, po uko?czeniu kursu i uzyskaniu tytu?u naukowego oficera Sztabu Generalnego przydzielony zosta? do Oddzia?u IIIa Biura ?cis?ej Rady Wojennej na stanowisko szefa wydzia?u. W 1926 w czasie zamachu majowego opowiedzia? si? po stronie J zefa Pi?sudskiego. W latach 1926-1930 szef gabinetu ministra spraw wojskowych, od 25 sierpnia do 4 grudnia 1930 - wicepremier w rz?dzie J zefa Pi?sudskiego, a nast?pnie (do 1932) - wiceminister spraw zagranicznych.

Od 2 listopada 1932 minister spraw zagranicznych, samodzielnie kierowa? polsk? polityk? zagraniczn? a? do wybuchu II wojny ?wiatowej. Stara? si? stosowa? polityk? r wnowagi w stosunkach mi?dzy dwoma wielkimi s?siadami Rzeczypospolitej - ZSRR...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Attach Wojskowi II Rp: J Zef Beck, Jan Kowalewski, Boles Aw Wieniawa-D Ugoszowski, Ignacy Matuszewski, Stefan Frankowski, W Adys Aw Steblik":


elavil.trustedbookdll.website

©2012-2015 | DMCA | Contact us